Hälsa är ett tillstånd med lågt stresspåslag i våra liv.

Att leva ett hälsosamt liv är att leva med en låg stressnivå, att leva med ständiga stresspåslag kommer ge ett ohälsosamt liv följt av olika sjukdomar.
Inget labaratorietest kommer att kunna avgöra vart du ligger på din stresströskel, med hjälp av signaler och symtom från funktionella obalanser och en utvärdering av din nuvarande livskvalite kommer vi på ett enkelt sätt se vart du ligger på stresströskeln. Är flera funktionella obalanser närvarande sammtidigt kommer det ge ett sämre hälsotillstånd och större risk för framtida sjukdomar.

Vad är en funktionell obalans (sjukdom) ?

En funktionell obalans är när något eller flera av kroppens system har en störning som gör att det inte kan fungera optimalt.  Den störningen kommer göra så att detta system kommer att vara i behov av att använda extra närings resurser i kroppen för att upprätthålla homeostasis (självläkning).
För närvarande i vårat samhälle har vi en ökning av funktionella obalanser som kommer om dom ej tas om hand att leda till mer kända sjukdommar. Diabetes, hjärt kärl sjukdommar, stroke och cancer som står för dom mer vanliga dödsfallen idag har alla sin början i en funktionell obalans.

Testa ditt stresspåslag

För att kunna ta oss till ett hälsosammare tillstånd är det viktigt att veta vart vi står.
Testet här under är en Funktionell Hälsoanalys, detta test hjälper dig att fastställa din nuvarande hälsonivå och ger dig en startpunkt att utgå ifrån.
Totalsummorna från varje sektion räknas ihop, och omvandlas till en bokstav som läggs över till stresströskel diagrammet.
Detta test kan med fördel göras igen efter 6 veckor för att avgöra om dina nya strategier till hälsa har effekt.

TA MIG TILL TESTET