DU GÖR SKILLNAD

För varje tjänst och produkt du köper,
stödjer vi tillsammans kvinnor, barn, djur och natur

GRATTIS

När du väljer att investera i dig själv genom Harmonia vitales arbete, så är du delaktig till att världen blir en bättre plats. För varje köpt produkt och behandling så  skänker vi tillsammans en del till "Kids saving the Rainforest"och Women’s WorldWide Web (W4).

Kids saving the Rainforest


Organisationen Kids saving the rainforest har tagit sig an att spara och återbygga regnskogen och dess djurliv i Costa Rica Pacific Coast,  genom att rehabilitera vilda djur, genomföra vetenskapliga forskningar, utbilda volontärer och främja bevarande av träd och växter.

KSTR grundades av två 9-åriga tjejer 1999 för att utbilda människor runt om i världen angående regnskogens ekologiska betydelse, och att sätta upp program för att bevara och skydda regnskogen och dess vilda djur. KSTR, är en ideell organisation, som uppmuntrar medvetenhet om den kritiska betydelsen av att rädda regnskogar i allmänhet för vår planets överlevnad och uppmuntrar alla som deltar att införa sunda ekologiska metoder i sina hem, skolor och samhällen.

WOMENS WORLDWIDE WEB

Women's WorldWide Web (W4) är en online crowdfunding plattform som syftar till att främja flickors och kvinnors kreativa möjligheter över hela världen, i städer och på landsbygden, både i utvecklingsländer och i utvecklade länder.
W4 arbetar för att skydda flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och främja deras bemyndigande. Tillsammans arbetar vi för att se till att tjejer och kvinnor överallt har tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, ekonomiska möjligheter, utövande av sina rättigheter och politiskt deltagande.


BEHANDLING

 Funktionell Bio-Analys

BESTÄLL TILLSKOTT

Holistic - Svensk Kvalitet