Vad är Funktionell Bio-analys?

Dr Monk, USA,  är grundaren av FBA.
FBA är en snabb, djupgående diagnostisk metod som behandlar hela kroppen. FBA utnyttjar manuell muskeltestning (MMT) från tillämpad kinesiologi (TK)*, reflexpunkter från akupunktursystemet, och en rangordning av nervsystemet för att utvärdera och korrigera funktionella störningar i kroppens kemi.

Det primära målet för FBA är att utnyttja kroppens egna naturliga övervakningssystem för att utvärdera funktionerna inom den. FBA är en steg-för-steg, punkt-för-punkt-analys. Korrigeringen av kroppen utförs på ett sätt som redan är förutbestämt utav hjärnan. Med hjälp av manuell muskeltestning kan en FBA utövare fastställa obalanser i de 15 primära energipunkterna (PEP), varje PEP motsvarar ett organ eller ett system.

Som ett exempel, PEP Lever 14 (LV14) är energipunkten som visar funktionerna i levern. PEP Circulation Sex 1 (CS1) involverar hela systemet som styr reproduktiva hormoner. En standardanalys med FBA leder utövaren genom kroppens olika lager av behov för att återställa kroppen tillbaka till homeostasis, dvs självläkning.

* Tillämpad Kinesiologi (TK) är ett omfattande diagnostiskt verktyg som analyserar den mänskliga kroppen i första hand genom neurologisk respons i musklerna. TK utvecklades i början av 1960-talet och används idag av många typer av läkare: läkare, kiropraktorer, tandläkare, osteopater, psykiatriker och psykologer.

Vad är en funktionell obalans (sjukdom) ?

En funktionell obalans är när något eller flera av kroppens system har en störning som gör att det inte kan fungera optimalt.  Den störningen kommer göra så att detta system kommer att vara i behov av att använda extra närings resurser i kroppen för att upprätthålla homeostasis (självläkning).
För närvarande i vårat samhälle har vi en ökning av funktionella obalanser som kommer om dom ej tas om hand att leda till mer kända sjukdomar. Diabetes, hjärt kärl sjukdomar, stroke och cancer som står för dom mer vanliga dödsfallen idag har alla sin början i en funktionell obalans.

 

Vad kan FBA behandla?

Alla problem, ohälsa och sjukdomar resulterar i, eller är resultatet av, näringsmässiga obalanser. Eftersom FBA är utformad för att söka efter de näringsämnen som kroppen behöver mest, kan vem som helst, oavsett vad hans eller hennes nuvarande hälsotillstånd är, dra nytta av FBA. Betyder detta att FBA botar cancer? Nej, det skulle inte vara klokt att påstå (även om hormetiska näringsämnen och växter studeras för sina cancer-dödande effekter). FBA hjälper cancerpatienter oerhört bra som ett komplement när de behandlas med cellgifter eller strålningsterapi. Vad FBA kan och ofta löser, är funktionella obalanser.

Med en funktionell obalans, kommer en person att ha symtom (ibland försvagande sådana), men hans eller hennes liv är inte i omedelbar fara. Obalansen är en signal från kroppen att något är fel, ur balans. Huvudvärk, sömnlöshet, matsmältningsbesvär, ledvärk, hormonell obalans, och ett dussintal andra "normala" klagomål är alla vanliga tecken på funktionella obalanser. Dessa tillstånd och många andra är varningar att hälsan är i fara. De är också ett problem för den moderna medicinen, eftersom läkemedel och kirurgi inte gör någon nytta i dessa fall, är ofta onödiga, och kommer skapa en massa skadliga biverkningar som är värre än det ursprungliga tillståndet. Den goda nyheten är att funktionella obalanser är i området för komplementär och alternativ medicin, och speciellt för Funktionell Bio-analys.

Hur kan FBA hitta de exakta näringsämnena för mig?

Det första en FBA utövare kommer att göra är att hitta, genom manuell muskel testning, de primära energi punkterna (PEP). Dessa punkter är väl kända och har använts under tusentals år inom klassisk akupunktur. Med FBA, är det möjligt att identifiera den PEP punkten med främsta prioritet och sedan identifiera resterande PEP i sin prioritetsordning. Genom denna hierarki, kan terapeuten ta itu med de primära problemen först, vilket sparar kunden både tid och pengar.

Det finns många andra fascinerande och relevanta tester en erfaren terapeut kan lägga till som anses nödvändiga enligt symptomen och de metaboliska behoven i kroppen. Till exempel, de tre grundfärgerna av det synliga spektrumet (grönt, rött och violett) avser specifika genetiska tendenser. Varje färg är associerad med ett större organs svaghet, överkänslighet mot livsmedel, samt andra hälsostörande tendenser. Bara att veta dessa uppgifter skulle hjälpa miljontals människor att hantera och underhålla deras hälsa. Det finns också åtta ögonpositioner, som avslöjar om betydande mineraler så som kalcium, magnesium, järn och zink är i obalans. Det finns även många mjukdels tester som visar på integriteten i huden, håret och leder.

Vad är manuell muskeltestning ( MMT ) ?

MMT är helt enkelt en förändring av tonen i en muskel från stark till svag, eller från svag till stark, i närvaro av en viss stimulans. Musklerna stärks eller försvagas som svar på stimuli via inbyggda omedvetna reflexer. Musklerna gör det omedelbart och på olika sätt beroende på vilken typ av stimulans som ges, bra eller dåligt, friskt eller skadligt.

Utövaren kan använda FBA för att analysera musklerna och varje ämne som påverkar de fysiologiska funktionerna såsom hormoner, signalsubstanser, kemikalier i miljön och även livsmedel.

Vad är hormetiska näringsämnen?

Att hitta hormetiska näringsämnen är det viktigaste målet för FBA. Hormetiska näringsämnen kommer att inverka positivt på flera system samtidigt. Att hitta dessa är det mest effektiva sättet att bryta sjukdomsbefrämjande cykler och korrigera fysiologiska obalanser. Eventuella näringsämnen - magnesium, kalcium, B-vitaminer, oljor, samt antioxidanter har en potential att kunna producera en hormetisk effekt.

Växter, naturens egna läkemedel. Örter, bark, blad, rötter, frukter, frön och även kryddor har alla en läkande roll. Som exempel kan nämnas: Panex ginseng, Rhodiola, curcumin, echinacea och Ashwaganda. Potentialen för de flesta växter har vi ännu inte upptäckt, och de hälsogivande egenskaper hos många andra växter är ännu inte fastställda. Ju mer kroniska tillstånd desto mer sannolikt är det att en läkeväxt kan vara första steget till balans igen.

Hormetiska näringsämnen förbrukas snabbt under stress. Resultatet är en uppsjö av närings brister. Genom en akut mekanism, fördelar kroppen användningen av näringsämnen på ett sätt som gynnar kortsiktig överlevnad på bekostnad av långsiktig hälsa. De flesta människor har därför brist på ett eller flera näringsämnen, men bristerna visas inte på samma sätt för alla. Ett näringsämne kan vara hormetiskt för en person, men gör ingenting för nästa person. Magnesium till exempel, behövs i sjuttio procent av alla enzymer -den katalyserar proteiner som gör biokemi snabbare. Magnesium kommer dock bara ha en hormetisk effekt i den person som har magnesiumbrist, men ej i någon som inte har brist.

Uppgiften för FBA är att ta reda på huruvida ett näringsämne är hormetiskt. Navigeringen i kroppens energisystem avslöjar ofta fyra eller fem hormetiska näringsämnen. Dessa ämnen kan alla arbeta tillsammans för att balansera samma antal system.

Hur kan muskeltestning relatera till mina organ?

Kopplingen mellan muskler och organ är relaterad till fenomenet som kallas Bio-enhet. Detta betyder helt enkelt att varje del ansluter till alla andra delar, och varje system ansluter till alla andra system. På grund av denna sammankopplade relation, kommer en förändring eller modifiering i någon del att ha en motsvarande effekt på alla andra delar.

Om teorin om Bio-enhet gäller, bör en terapeut kunna hitta en större obalans; vare sig det är näringsbrist, en känslomässig störning, en inflammation eller något annat, pga att det har manifesterats i kroppen och dess olika system. Till exempel, om en person har ett inflammatoriskt tillstånd, kan en läkare ta ett blodprov för att kontrollera vissa inflammatoriska kemikalier, såsom C-reaktivt protein och homocystein. Dessa är kemiska tecken på inflammation, men finns det då neurologiska, energiska, neuromuskulära och även känslomässiga tecken som visar på inflammation? Svaret är ja.

Genom Bio-enhet, utvärderas grupper av muskler för att hitta en svaghet där styrka bör vara närvarande, detta ger en betydande insikt i den allmänna funktionen av kroppen. Till exempel, en stark bröst muskel pectoralis major sternal, eller PMS, är i relation med levern. Om något äventyrar leverfunktionen på något sätt (med eller utan en sjukdom är närvarande), är det sannolikt att funktionen av PMS muskler kommer att vara mindre än optimal och kommer förmodligen ej att testas stark.

Hur kan mina muskler påverkas av att man lägger något på kroppen?

FBA används för att analysera musklerna och varje ämne som påverkar de fysiologiska funktionerna såsom hormoner, signalsubstanser, kemikalier i miljön och även livsmedel. Det är möjligt för kroppen att utvärdera dessa små ämnen, eftersom den är i stånd att upptäcka och reagera på stimulus som är närvarande genom en invecklad och fascinerande process utanför de fem sinnena. Det korta svaret är: Allt producerar och avger elektromagnetiska frekvenser, som kan fångas upp av kroppen!

Att producera ett elektromagnetiskt fält kräver två saker: en elektrisk laddning och en rörelse. Det är sant vad gäller all materia - de rör sig snabbt, negativt laddade elektroner snurrar runt positivt laddade protoner och oladdade neutroner. Som det visar sig, elektromagnetiska fält är inte några konstiga fenomen, utan är i stället en av de grundläggande principerna för alla ämnen. Elektromagnetiska fält anses vara en av de fyra fundamentala naturkrafterna (de övriga är tyngdkraften, den svaga kärn interaktion och den starka kärn interaktion, Länk).

Det elektromagnetiska fältet är unikt för varje ämne och är därför lika mycket en identifieringsmarkör som dess smak eller lukt. Med andra ord, är det elektromagnetiska fältet hos ett ämne dess fingeravtryck i energi form. Dessutom skapar elektromagnetiska fält frekvenser. Dessa frekvenser är det viktigaste medlet för att överföra sin information, då alla ämnen, utan undantag, meddelar sin information i oändlighet genom sina unika elektromagnetiska fält. Forskare vid Neuroscience Research Institute konstaterade följande:

"A striking range of biological interactions has been described in experiments where control procedures appear to have been adequately considered…the existence of biological effects of very weak electromagnetic fields suggests an extraordinarily efficient mechanism for detecting these fields and discriminating them from much higher levels of noise. The underlying mechanisms must necessarily involve ever increasing numbers of elements in the sensing system, ordered in particular ways to form a cooperative organization and manifesting similar forms and levels of energy over long distances."

Dessa upptäckter har lett till betydande forskning inom området för elektromagnetiska fält och har gett den vetenskapliga grunden för utövandet av muskeltestning och många andra former av energiarbete. Forskarna förstår nu att vävnader och celler är icke-linjära, kooperativa, sammanhängande och kan utvärdera och svara på mycket svag stimuli på ett övertygande sätt. Dessa avslöjanden har i huvudsak visat vad alternativ medicin har känt till i årtionden; nämligen, att kroppen kan känna av små elektromagnetiska stimulanser och svara på det omedelbart.

Becker, Richard. Electromagnetic Fields and Interactions; Blaisdell Publishing, 1982, p. 59Adey W R, Balwin S M, Brain Interactions with Weak Electric and Magnetic Fields; Neurosciences Research Program Bulletin, 1997 15(1):1-129

Adey W R, Electromagnetic Fields and the Essence of Living Systems: Modern Radio Science. Oxford University Press, Oxford 1990 pp. 1-36