Frågor och Svar

Varför behöver jag göra ett stress-test?

Det behöver du ej för att få en framgångsrik behandling,
du kan göra den för din egen skull.
Hälsa är att leva långt under sin stresströskel,
och med hjälp av stress-testet får du snabbt en översyn
på din livssituation och ditt nuvarande hälsotillstånd.
Stresstestet utvärderar hormonsystemet, immunsystemet,
förgiftningstillstånd, vitalitet/livskraft

Vad är Fba-test?

FBA är en snabb, heltäckande  metod som utvecklats av Dr Monk i Usa.
FBA utnyttjar muskeltestning inom kinesiologi, och akupunktursystemets
reflexpunkter  för att utvärdera och korrigera funktionella störningar i kroppens kemi.

(Funktionell Bio-analys (FBA) är en komplementär teknik som är vetenskapligt baserad,
Fba hjälper till att hitta kroppens största behov på naturlig väg.
Målet med FBA är att upptäcka näringsbrister
och sedan leverera endast de kosttillskott som påverkar många metaboliska funktioner samtidigt.
Fba testet säkerställer vad som behövs för att hormonproduktionen ska återgå till ett optimalt tillstånd.
Behandlingen sker med manuella tekniker som hjälper din kropp till självläkning,
behandlingen sker med kläderna på.

Hur funkar FBA på distans?

En Kinesiolog arbetar med klientens eteriska energifält,
och gör sedan manuell muskeltestning med hjälp av telepati.
En sådan kommunikation är inte beroende av klientens fysiska närvaro.

Varför är det viktigt med optimal hormon produktion?

Hormonerna har uppgifter i hela kroppen,
dom hjälper b.l.a immunförsvaret  att slå ut inflammationer.
Dom stimulera  hela det  endokrina systemet så att det fungerar optimalt
och hjälper till att förstärka självläkning ,celldelning  och tillväxt.

Är det någon åldersgräns på dina tjänster?

Ja. Du måste vara 18 år för att få beställa tjänster av mig.
Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Ersätter massage eller Fba-testet medicinsk vård?

Nej, aldrig!Känner du dig dålig,
har nedsatt allmäntillstånd eller på annat vis
inte känner dig fullt frisk ska du alltid uppsöka läkarvård.
Men bra att veta är att massage är godkänd
som rehabiliterande friskvård från Skatteverket.
Hos Harmonia Vitale kan du utnyttja ditt företags massage/hälso bidrag

Behöver jag kosttillskott fast jag äter en balanserad kost?

Utifrån dina funktionella problem kan det saknas näringsämnen i din kropp,
enligt läkaren Gary Price Todd, så behöver människokroppen mer än 60 olika mineraler
för att kunna upprätthålla en optimal hälsa.
Problemet är att det finns bara cirka 15 mineraler tillgängliga genom merparten av den mat vi äter idag.
Vi vet att växter kan producera vitaminer, aminosyror och olika fettsyror
om de får vara friska och växa i jord som innehåller rikligt med mineraler.
Om jorden saknar mineraler,
hindras växten i sitt arbete eftersom en växt inte kan tillverka mineraler.
Doktor Todd uttrycker det så här
– “Sjuk jord skapar sjuka växter, vilka i sin tur skapar sjuka djur och till slut sjuka människor”

Du säger att du har “nöjd kund garanti”. Vad innebär det?

Motsvarade inte tjänsten du köpte beskrivningen av densamma?
Skriv ett utförligt mail till mig (här)…om vad det var som inte stämde och vad det är du är missnöjd med.
Utifrån det diskuterar vi hur köpet kan ersättas på bästa sätt.
Detta kan innebära pengarna tillbaka för köpt tjänst.