hälsa

Nyckelordet till hälsan är balans. Ännu ett sätt att förstå dina hälsa och liv utmanar en som stöder en mall av balans är att närma sig dem genom de naturliga elementen som utgör mänsklig natur(från telefon)
Oavsett vad vår vikt kan vi använda ledtrådarna från våra fysiska och mentala själar för att bedöma hur hälsosam vi är.
Hälsa är inte ett numeriskt begrepp och kan inte definieras med hjälp av statistik. Människor tenderar emellertid att vilja kvantifiera välbefinnandet i lättförståeliga figurer. Vi känner oss tvungna att skriva siffror till alla aspekter av wellness, från kvaliteterna av vår mat till våra träningsnivåer till det fysiska utrymme vi upptar. Som en följd av socialt tryck vänder vi vår uppmärksamhet bort från hälsan och fokuserar istället på de mest omtänksamma i dessa siffror – vikt – kontrollerar våra skalor för att se hur vi mäter våra jämnåriga och förebilder. Ändå är vi alla utrustade för att mäta vår relativa hälsa utan någon utrustning alls. När vi har uppnått en hälsotillstånd känner vi oss flytande och energiska. Vissa av oss är naturligt smala, medan andra alltid kommer att vara kurviga. Oavsett vad vår vikt kan vi använda de signaler vi får från vår fysiska och mentala själ för att bedöma hur hälsosam vi egentligen är.När du slänger din skala, begår du en livsstil som hedrar den medfödda visdomen som kommer från din kropp och i ditt sinne. Det är logiskt att undersöka hur du känner dig när du överväger din hälsa. En stark, passformig och välnärd individ kommer sällan att vara tung, uppblåst eller trötthet. Om du har problem angående din vikt, påminna dig själv att din kropp kommer att känna sig flytande och smidig med rätt vikt. Rörelsen blir en källa till glädje. Att sitta, stå, gå och böja är alla lätta att göra eftersom dina leder och organ fungerar som de var tänkt att. När du är fysiskt frisk, kommer ditt sinne också vanligtvis att ta plats för välbefinnande. Mental klarhet och förmåga att fokusera är två naturliga egenskaper hos helvårdshälsa. Förvånansvärt, att främja denna typ av lättillgänglig välbefinnande inom dig själv tar ingen särskild ansträngning utanför att uppfylla din hunger med närande, hälsosamma livsmedel och flytta din kropp.

De siffror du ser på skalan, medan de är nominellt informativa, kan hindra dig från att nå dina hälsosamma ätmål genom att ge dig en falsk indikator på hälsa. Du kommer att veta när du har uppnått äkta hälsa eftersom varje fiber i ditt varelse kommer att skicka dig signaler om välbefinnande. När du väljer att lyssna på dessa signaler istället för att förlita sig på skalan, kommer din definition av välbefinnande vara unikt anpassad till din kropps och dinas behov.