“Adrenalin Overdrive: Förstå Adrenalin Dominans, och hur det påverkar din hälsa”

Varför kan inte min läkare hjälpa mig?

• Blodprovet visade att dina hormoner är inte i balans. Gå till en “hormon-doktor.”
• Din hud är torr, fläckig och inflammerad. Gå till en “hud-doktor.”
• Du känner hjärtklappning. Gå till en “hjärt-doktor.”
• Du har problem med magen. Gå till en “mag-doktor.”
• Du känner dig orolig eller nedstämd. Gå till en “psykolog.”
• Alla dina leder gör ont. Gå till en ”led-doktor.”

De flesta doktorer fokuserar på ett speciellt område i kroppen. De ger behandlingar eller mediciner för det speciella problemet.

Men om du redan har provat allt detta och inget fungerar, kommer du behöva att gå till någon som fokuserar på hela kroppen.

Det viktiga är att titta på den stora bilden. Kroppen är som ett lag där alla olika delar måste samarbeta för att du ska kunna läka och hålla dig frisk.

Den stora bilden handlar om fyra viktiga saker som doktorer sällan pratar om tillsammans. De kallas “genetiska,” “känslomässiga,” “kemiska,” och “livsstilsrelaterade.”

Hälsa är balans mellan dessa fyra saker. Om en av dem är ur balans, kan de andra tre inte fungera bra heller.
Om obalansen fortsätter, kan det påverka din hälsa och nervsystemet. Starka symtom och sjukdomar kan visa sig som ett tecken på att något inte står rätt till.

Men vad orsakar obalansen från början?

För att svara på det måste vi förstå en viktig men ofta bortglömd sak.
Stressresponsen, också kallad “kamp eller flykt,” är grundorsaken till obalanser hos det genetiska, känslomässiga, kemiska, och livsstils områdena hos människan.

Stressresponsen är som en superhjälte-kraft som används för att hjälpa dig överleva när det är farligt. Men om den används för mycket eller, är påslagen hela tiden så kommer detta göra mer skada än nytta.

Så, för att vara frisk behöver man se till att stressresponsen fungerar som den ska och inte är påslagen hela tiden.
Det här är en av dom viktigaste, eller kanske den viktigaste pusselbiten att få rätt för att kroppen ska fungera optimalt, och för att vi ska kunna hålla oss friska.

Den ihållande kamp eller flykt-reaktionen har kallats många olika saker genom åren.
Eftersom hjärnan automatiskt aktiverar kamp eller flykt-systemet kallas det ibland autonom dysfunktion eller dysautonomi.

Den del av det autonoma nervsystemet som direkt är kopplad till kamp eller flykt kallas sympatiska nervsystemet, så kamp eller flykt kallas ibland sympatisk överbelastning.

Alla sympatiska nerver som är kopplade till frisättningen av kamp eller flykt-kemikalier, som adrenalin, kommer från nervbuntar på framsidan av den centrala bröstkotpelaren, så kamp eller flykt kallas ibland central nervsystems-störning.
För att hålla det enkelt kopplar jag kamp eller flykt med dess mest kända kemikalie, adrenalin, och kallar hela processen med alla dess varianter adrenalin dominans.

Posted in Okategoriserade.